دارنده ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

رسوب زدای مغناطیسی استاتیک

به شماره ثبت : 68705

بیش از 40 کارخانه بزرگ کشور

رزومه درخشان وموفق درنصب تجهیزات رادیویی، الکترونیکی ومغناطیسی درصنایع مادر بالغ 40کارخانه فولاد وذوب فلزات، سیمان، نیروگاه،پتروشیمی ،صنایع معدنی ،صنایع پلاستیک وصنایع تبدیلی کشور