تشکیل رسوب

تشکیل رسوب به خاطر ته نشینی املاح کم محلول آب انجام می شود. دما و PH دو متغیر اصلی در حلالیت نمک ها می باشد. عوامل زیادی در کیفیت و کمیت رسوب تاثیر دارد از جمله : الف) جنس سطح : جنس سطح هم در کمیت و هم در کیفیت آن به ویژه از نظر چسبنده و غیر چسبنده بودن موثر است. در یکی از تحقیقات علمی نشان داده شده است که آبی با PH برابر 8.4 و سختی و قلیاییت اولیه برابر PPm 205 معادل کربناتی در عرض 100 ساعت بر روی سطح چدنی بیش از 60 برابر سطح فولاد ضد زنگ رسوب ایجاد کرده است. اما این ادعا که برخی مطرح می کنند که اصلا رسوبی ایجاد نمی شود درست نیست چون آب اشباع از املاح در تماس با هر سطحی در دراز مدت رسوب ایجاد خواهد کرد هر چند که مقدار آن ممکن است خیلی کم باشد. نا همواری سطح باعث می شود که چسبندگی رسوب بیشتر شود. به طور کلی چسبندگی رسوب به نوع ماده ی رسوب و جنس سطح جامد بستگی دارد.

 

ب) PH و قلیاییت آب : با توجه به آنکه اولا در PH های مختلف جنس رسوب می تواند فرق کند و ثانیا حلالیت برخی نمکها به PH بستگی دارد می توان انتظار داشت که PH نقش کلیدی هم در کیفیت و هم در کمیت رسوب داشته باشد. قلیاییت آب در تشکیل رسوب ممانعت کننده از خوردگی فولاد توسط آب موثر است و باعث کاهش نرخ خوردگی فولاد می شود. چنین رسوبی همانند یک ممانعت کننده ی طبیعی عمل می کند.

 

ج) آنالیز آب : کلراید و سولفات باعث افزایش خوردگی آب می شوند از این رو نسبت مجموع غلظت کلراید و سولفات به غلظت قلیاییت به عنوان شاخص خوردگی آب در نظر گرفته می شود.

 

د) زمان و سرعت ترسیب : هر چه سرعت ترسیب کندتر باشد رسوب تولید شده غیر متخلخلتر و سفت تر خواهد بود. علاوه بر ان گذشت زمان چسبندگی بین سطح و رسوب را افزایش خواهد داد.

 

ه) تاثیر عوامل هیدرودینامیکی: حرکت سیال روی کیفیت رسوب اثر می گذارد در سیستم هایی که اب در گردش است رسوب کربنات ایجاد شده سفت و سخت است ولی در آبهای ساکن کریستال های کربنات کلسیم نرم و غیر چسبنده می شوند به علاوه تلاطم جریان باعث تسریع در ایجاد رسوب می گردد به طوری که در قسمت مستقیم یک خط لوله ممکن است رسوبی ایجاد نشود ولی در زانوهای همان خط لوله رسوب گذاری شدید انجام شود.

 

پیش بینی تشکیل رسوب: املاح آب که بیشترین شانس ایجاد رسوب دارند عبارتند از : کربنات کلسیم ٬ سولفات منیزیم و ترکیبات سیلیکاته . پیش بینی رسوب سولفاتها مشکل است اما پیش بینی رسوب کربنات کلسیم مهم تر از سولفات کلسیم است چون اولا شانس تشکیل رسوب کربنات کلسیم خیلی بیشتر از سولفات کلسیم است ثانیا رسوب کنترل شده ی کربنات کلسیم مفید هم است چون لایه ی نازکی از کربنات کلسیم می تواند به عنوان محافظ لوله باشد.

منبع : http://abharchimestry.parsiblog.com