رسوب زدای مغناطیسی خانگی در منازل

– درخشندگی ظروف پس از شستشو

– طعم مطلوب تر آب

– حذف آسان تر لکه های ناشی از سختی آب

– عدم گرفتگی نازل های سردوشی های حمام ، جکوزی و …

– حفظ ظاهر مناسب شیرهای آب

– عدم رسوب گرفتگی سیستم های گرمایشی

– صرفه جویی در مصرف انرژی

– ماشین های لباسشویی

– ماشین های ظرفشویی

– کاهش مصرف مواد شوینده و پاک کننده