بایگانی/آرشیو برچسب ها : پلاژزیک

رسوبات در محیطهای دریایی

● خصوصیات محیطهای دریایی ▪ وجود فسیلهای جانوری و گیاهی متعدد و گوناگون. ▪ عدم وجود ساختمانهای خروجی (Emersion structures ) جز در مورد جزر و مدی یا اینترتایدان (Intertidal Zone) ▪ وجود شوری قدیمی همیشگی (پایدار جز در مناطق کولابی و مردابی) ▪ وجود رسوبات شیمیایی و بیوشیمیایی (مخصوصاً کربناته) که بیشتر از رسوبات آواری و تخریبی هستند. ▪ …

بیشتر بخوانید »