بایگانی/آرشیو برچسب ها : مخازن آب

محیط مخروط افکنه

رسوبات مخروط افکنه ای مرکز تجمع آبهای زیرزمینی می باشد ونیزبیشترمخازن آبهای زیرزمینی درون حوضه رسوبی ازآبهای وارده به رسوبات مخروط افکنه ای تغذیه می شود. همچنین بیشترطلای موجود دردنیا ازرسوبات مخروط افکنه قدیمه در افریقای جنوبی استخراج می گردد که به فرم پلاسر برجای مانده اند. مخروط افکنه عبارت است از رسوبات مخروطی یا قیفی شکل که در حواشی …

بیشتر بخوانید »